Dokumentum

Intézményünk hivatalos, megtekinthető dokumentumai:

Dokumentum neve
Házirend
Idegen nyelvi mérés 2020/21
Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend
Munkaterv 2020_21 tanév
Pedagógiai program
Szervezeti és működési szabályzat
Tanév végi beszámoló 2018/19
Tanév végi beszámoló 2019/20