Rólunk

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntünk a Herédi Általános Iskola honlapján!
Örülünk, hogy érdeklődsz utánunk és kíváncsi vagy az intézményünkben folyó nevelési-oktatási munkára!

Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, melyet szeretni fog.

Szent-Györgyi Albert

Iskolánkról

A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA Heréd község egyetlen általános iskolája, amely Heves megyében, Hatvan város szomszédságában található. Körzeti általános iskolai feladatokat is ellátó intézmény, hiszen a környező két település, Kerekharaszt és Nagykökényes tanköteles korú gyermekeinek is ellátást biztosít.

Környezeti feltételeket tekintve optimális adottságokkal rendelkezik. Az iskola a község központjában egy ős fákkal körbevett gondozott park közepén, csendes, forgalomtól elzárt helyen áll. Az impozáns, műemlék-jellegű kastély épületet a XIX. században a báró Podmaniczky család építtette.

Herédi Általános Iskola homlokzat

Az utóbbi években komoly infrastrukturális felújítások és fejlesztések valósultak meg az intézményben. Ezeknek köszönhetően mára egy modern, jól felszerelt iskola várja az ide érkező tanulókat. Szaktantermek, IKT-eszközök (okos táblák, tanulói laptopok) tornacsarnok, könyvtár, fejlesztő termek, ebédlő, tágas közösségi terek biztosítják a nevelési-oktatási munka megfelelő tárgyi-eszköz feltételeit.

Tanulás, lehetőségek

Az iskolánk nevelőtestülete családias, az iskoláért és a gyerekekért jól együtt dolgozó, nagy szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusokból álló közösség. Innovatív szemlélettel rendelkezünk és nyitottak vagyunk a kor kihívásaira. Alapos, tervezett és rendszeresen ellenőrzött nevelő-oktató munka folyik az iskola falain belül, és nagyon eredményes a tanulóink alapkészségeinek, ismereteinek megalapozása. Ezt mutatják a kompetenciamérések mutatói és a 8. osztályos tanulók továbbtanulási eredményei is.

Változatos, színes tanórán kívüli programokat és lehetőségeket kínálunk tanítványaink számára, erősítve ezzel az egymáshoz tartozás közösségi érzését.

Fontos számunkra a szülőkkel való partneri kapcsolat kialakítása, egymás kölcsönös támogatása, a gyermekek iskolai sikerességének érdekében.

Erősségeink

 • Családias, nyugodt légkör
 • Biztonságos, esztétikus környezet
 • Optimális osztálylétszámok
 • Színvonalas nevelő-oktató munka
 • Hátránykompenzálás/tehetségfejlesztés – egyéni bánásmód megvalósítása
 • Színes tanórán- és iskolán kívüli programok
 • Bizalomra épülő kapcsolat a szülőkkel

Terveink a jövőben

 • Informatikai és idegen nyelvi alapozó képzés bevezetése alsó tagozaton
 • Ökoiskolai cím elnyerése
 • Tehetséggondozás területén elért eredményeink tovább fejlesztése (pl. regisztrált tehetségpont)
 • Bekapcsolódás a Boldog iskola programba
 • Művészeti nevelés-oktatás megerősítése
 • Iskolát támogató alapítvány létrehozása
 • Névadás/névválasztás az intézménynek

Minden gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanánk össze őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű!

Herédi Általános Iskola nevelőtestülete és tanulóközössége