Látogatás a herédi tájházban

Október 25-én a 6. osztályos tanulók hon- és népismeret órán ellátogattak a herédi Tájházba. Egyik nevelési célunk, hogy a gyerekek életkori sajátosságaiknak megfelelően ismerjék meg a magyar nép múltját, ápolják, őrizzék a régi hagyományokat, emlékeket. Fontos, hogy lakóhelyük kultúrtörténeti jellegzetességeit megismerjék, tudatosuljon bennük a közösségi, összetartozást erősítő értékek fontossága. A tanulóknak Ilkó-Tóth András polgármester úr mutatta be a Tájházat, akinek köszönjük a közreműködését. A tanórán kívüli ismeretszerző programot Baloghné Szücs Anett szervezte.