Intézményvezetői tájékoztató a 2021/2022. tanévre

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A Herédi Általános Iskola nagy szeretettel várja a körzetében lakó leendő 1. osztályos gyerekeket, de természetesen szívesen fogadunk más településekről is hozzánk érkezőket.

Engedjék meg, hogy – néhány szempont mentén – egy kis ízelítőt adjak Önöknek iskolánk életéből!

Földrajzi elhelyezkedés/közelség

Iskolaválasztásnál – véleményünk szerint – döntő szempont az iskola közelsége. A gyermekek számára nagyon fontos, hogy hány órakor kell reggel felkelni, ill. mennyi idő alatt ér haza délutánonként. Később arra is kell gondolni, hogy majd egyedül haza tud menni az iskolából, több ideje marad pihenésre, kikapcsolódásra. A közeli iskola azért is kiváló választás, mert az osztálytársak nagy része is a közelben lakik. Így ez segíti az iskola utáni közös programok szervezését, főként a kisgyerekek életében nagyon fontos barátkozást.

A körzetünkbe tartozó településekről, Kerekharasztról és Nagykökényesről minden nap iskolabusz szállítja a tanulókat, akiket egy pedagógiai asszisztens kollégánk kísér. A gyerekek így biztonságban utaznak, és ezáltal megtanulnak olyan szociális, társadalmi kompetenciákat, amelyek később nagy hasznukra válnak. Élvezik a buszozást, jó kapcsolatot alakítanak ki az őket kísérő, szállító, gyermekeket szerető és tisztelő felnőttekkel.

Felszereltség

Az intézmény tantermei, közösségi terei tágasak, világosak, szépen dekoráltak, igényes környezetkultúra jellemző. Iskolánkban szinte minden tanteremben lehetőség van infokommunikációs technológiai eljárások alkalmazására. Projektorok, számítógépek és a megfelelő internet biztosítja a tanulás hatékony támogatását. Ezen kívül két OKOS táblával is rendelkezünk, továbbá jól felszerelt informatika termünkben 25 db számítógép áll a tanulók rendelkezésére. Jövő évtől 12 db tanulói laptop kerül majd használatra. Két jól felszerelt fejlesztő terem biztosítja a fejlesztő pedagógusok számára a színvonalas fejlesztő munka megvalósítását. A könyvtár, az ebédlő, a tágas sportcsarnok és a biztonságosan körbekerített esztétikus udvar, minden igényt kielégít.

Tanító néni

Egy kisgyermek számára nagyon fontos az érzelmi biztonságot adó, velük kedves, odafigyelő tanító személye, aki segít átívelni a kezdeti nehézségeken. Iskolánk tanítói jól képzettek, sokoldalúak, saját szakmai fejlődésükre igényesek és elkötelezett, gyermekszerető pedagógusok. Azt is elmondhatjuk, hogy ennek az intézménynek a családias légköre lehetővé teszi, hogy minden gyermeket személyesen ismerjünk. Ebből az következik, hogy a tanulóink sosem maradnak magukra a problémájukkal, mindig tudnak kihez fordulni… ezáltal bizalmi, szeretetteljes légkörben élhetik az iskolai mindennapokat, ahol segítő, kedves felnőttek veszik körbe őket.

Osztálylétszám

Nagy osztálylétszám esetén biztos, hogy nehezebb dolguk van mind a gyerekeknek, mind a tanítóknak. Tapasztalatunk, hogy sok gyereket zavar és leterhel a konstans alapzaj, a nagy zsibongás. Ezzel ellentétben elmondhatjuk, hogy a mi iskolánkban az alacsonyabb osztálylétszámok optimális feltételeket biztosítanak a gyerekek és a pedagógusok számára. A differenciált, személyre szabott nevelés-oktatás, az extra külön figyelem megfelelő értelmi – és érzelmi biztonságot ad a gyerekeink és a szüleik számára.

Mozgás – Játék

Minden elsős gyermek alapvetően játékos még, és vágyik a szabad levegőn töltött mozgásra, a kötetlen játékidőre. Iskolánk kedvező földrajzi fekvése – egy nagy őspark közepén, autóktól elzárt területen fekszik – biztosítja a csendes, nyugodt, biztonságos környezetet. A friss, oxigéndús tiszta levegőben, a nyitott ablaknál való tanulás is hatékonyabb. Az iskola sportcsarnokában, az iskola udvarán és a közeli, parkban lévő jól felszerelt játszótéren sokat mozoghatnak az iskolánk tanulói.

Napirend/tanulás

Tanulóinknak már 7-7:15-től reggeli ügyeletet biztosítunk, segítve ezzel a szülők munkába járását. A tanórák után a hazajáró tanulóknak az iskolabusz indulásáig lehetőségük van a másnapi házi feladatot elkészíteni, de szakkörökre is járhatnak és az iskolai könyvtárba is mehetnek. A szülők gyermekeik számára igénybe vehetik a napközi szolgáltatását is, ahol felkészült kollégák irányítják a tanulási, a másnapra való felkészülési folyamatot.

Iskolánkban az idei évtől 3. osztálytól tanulnak a gyerekek angol nyelvet. Ötödik osztálytól kezdve már csoportbontásban (nívó és haladó) tanítjuk tovább az angolt. Első osztálytól kezdődően órarendbe épített plusz 1 óra matematika és magyar nyelv-és irodalom órák működnek. 8. osztályban megszervezzük magyar nyelv és irodalom, ill. matematika tantárgyakból a továbbtanulást segítő felvételi előkészítő órákat. Ezért iskolánk egyik nagy erőssége a szilárd alapokon nyugvó ismeretek és a továbbtanulási mutatók eredményessége.

Szakkörök

Iskolánkban minden tanuló megtalálja a saját érdeklődési körének megfelelő szakkört, mind alsó és mind felső tagozaton. Pl. Mese/Dráma szakkör, ZUMBA szakkör, Népi játékok/néptánc, Ügyes kezek/kreatív szakkör, Környezetvédelmi szakkör, Történelem szakkör, Angol szakkör, Iskolai sportkör, különféle szaktárgyi tehetséggondozó szakkörök, énekkar, kutató gyerekek tehetségműhelye… stb.

Programok, közösségépítés, hagyományápolás

Programok színes és széles palettáját kínáljuk diákjainknak. A Diákönkormányzat, a Szülői munkaközösség és a nevelőtestület szervezésében számos színvonalas program kerül megszervezésre. Pl. Diáksport napja, Egészségnap, Idősek napja, Zöldségkóstolás, Mikulás kupa, Karácsonyi vásár, Karácsonyi műsor, Farsang, Táncverseny, Pályaválasztási témanap, Gyermeknap, „Négy évszak” túrasorozat, Nyári táborok, Színház – és mozilátogatás, iskolai rajzpályázatok… stb. Nem csak programokat szervezünk a gyerekek számára, hanem sokféle iskolai verseny megrendezésével motiváljuk tanulóinkat a szereplésre és a megmérettetésre. Tehetséggondozásunk fő eleme, hogy részt veszünk tanulóinkkal számos regionális, megyei és egyéb szervezésű tanulmányi versenyen. Fontos részét képezi iskolánkban a tanórán kívüli ismeretszerzés/tanulás megvalósítása is. Ezért tanulmányi kirándulásokat szervezünk, melynek elengedhetetlen eleme az új megismerési lehetőségek feltérképezése, a tanulók érdeklődésének a felkeltése.

Hangulat

Összegzésképpen elmondható, hogy tanulóink jól érzik magukat a Herédi Általános Iskolában. Szeretnek iskolánkba járni, kedvelik tanáraikat, osztálytársaikat és motiváltak a tanulásra. Hiszen összességében ez a CÉL!

Tisztelt Szülők! Kedves Leendő Első Osztályos Tanulók!

Örömteli beiratkozást, boldog iskolás éveket és nagyon jó egészséget kívánok!
Szeretettel várok minden kis elsőst és a szüleiket!

beiratkozás rajz gyerekekkel

Bakosné Varga Valéria Éva
Intézményvezető